10 ทักษะสำคัญและสายอาชีพน่าเรียนในปี 2024

แชร์ Share Facebook Share Line

โลกของการทำงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Generative AI ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการสร้างสายงานใหม่และการลดความต้องการในบางสายอาชีพ การเตรียมพร้อมด้วยทักษะที่จำเป็นในปี 2024 จะช่วยให้คุณก้าวนำในตลาดแรงงาน ดังนั้น เรามาดู 10 ทักษะสำคัญและสายอาชีพน่าเรียนในปี 2024 กัน

5 ทักษะเฉพาะทางยอดฮิตในปี 2024/2025

1. ทักษะด้าน AI และ Machine Learning

AI และ Machine Learning เป็นสายงานที่เติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและเข้าใจเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) จะมีโอกาสสูงในตลาดงาน โดยส่วนใหญ่ทำงานเกี่ยวกับการสร้างและออกแบบซอฟต์แวร์ เช่น Chatbot หรือ Algorithms ที่สามารถประมวลผลและเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยำ การพัฒนาทักษะด้านนี้สามารถเริ่มได้จากการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Python, R, และ Java รวมถึงการศึกษาหลักการของ Machine Learning และการใช้งานเครื่องมือและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น TensorFlow และ PyTorch

2. ทักษะด้าน Cybersecurity

ภัยคุกคามทางไซเบอร์ เช่น Ransomware และ Phishing กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity สูงขึ้น ทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในสายนี้รวมถึง Malware Analysis และ Digital Forensics ซึ่งจะช่วยป้องกันและจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption), การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ (Security Auditing), และการปฏิบัติการด้านความปลอดภัย (Security Operations) การได้รับใบรับรองจากองค์กรที่มีชื่อเสียง เช่น Certified Information Systems Security Professional (CISSP) หรือ Certified Ethical Hacker (CEH) จะเพิ่มโอกาสในการได้งานในสายนี้

3. ทักษะด้าน Data Analytics

ข้อมูลเป็นทรัพยากรสำคัญสำหรับธุรกิจในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ธุรกิจสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ผู้ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรมและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SQL, R, และ Python จะเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจหลักการของ Data Lifecycle, Data Collection, และ Statistical Inference เพื่อสามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การได้รับการรับรองจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น Google Data Analytics Professional Certificate หรือ IBM Data Science Professional Certificate จะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายงานนี้

4. ทักษะด้าน Cloud Computing

การจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์เป็นที่นิยมในหมู่ธุรกิจทุกขนาด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา การมีทักษะด้าน Cloud Computing จะเปิดโอกาสให้คุณได้ทำงานในสาย IT ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, และ Google Cloud Platform (GCP) จะมีโอกาสสูงในการได้งาน นอกจากนี้ยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์ (Cloud Infrastructure), การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Security), และการทำงานร่วมกันระหว่างคลาวด์ (Cloud Integration)

5. ทักษะด้าน UX/UI Design

การออกแบบที่มีผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้นในยุคดิจิทัล ผู้ที่มีทักษะด้าน UX/UI Design จะสามารถทำงานในตำแหน่ง Front-End Developer, User Experience Designer, Information Architects และ UX Researcher ได้ การเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีการออกแบบ เช่น User-Centred Design และ Inclusive Design จะช่วยให้สามารถออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ นอกจากนี้ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือการออกแบบ เช่น Adobe XD, Sketch, และ Figma การได้รับการรับรองจากหลักสูตร UX/UI Design ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Nielsen Norman Group หรือ Interaction Design Foundation จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในสายงานนี้

แนะนำคอร์สเรียนปริญญาโทสำหรับทักษะเฉพาะทาง

  • MSc Artificial Intelligence จาก Durham University
  • MSc Cyber Security จาก Cardiff University
  • MSc Advanced Computer Science (Cloud Computing) จาก University of Leeds
  • MSc Data Analytics จาก Aston University
  • MSc User Experience Design จาก Loughborough University

5 ทักษะ Soft Skills ที่บริษัทกำลังมองหาในปี 2024/2025

1. ทักษะ Analytical Thinking และ Creative Thinking

ทั้งสองทักษะนี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในการจัดการกับปัญหาและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ในธุรกิจ การคิดวิเคราะห์เชิงลึก (Analytical Thinking) ช่วยให้คุณสามารถแยกแยะและจัดการกับข้อมูลเชิงซับซ้อนได้อย่างมีระบบ ขณะที่การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ และมุมมองที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งทั้งสองทักษะนี้สามารถฝึกฝนได้ผ่านการเข้าร่วมเวิร์คช็อป การเรียนหลักสูตรออนไลน์ หรือการทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย

2. ทักษะ Active Learning และ Learning Strategies

ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ รวมถึงการเข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนเอง จะช่วยให้คุณเติบโตในสายอาชีพ Active Learning คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวกับข้อมูลใหม่ ๆ ขณะที่ Learning Strategies คือการวางแผนและเลือกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตนเอง การพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการเข้าร่วมคอร์สการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง และการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน

3. ทักษะ Critical Thinking และ Complex Problem-Solving

การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem-Solving) เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้การตัดสินใจในธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น การคิดเชิงวิพากษ์ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนช่วยให้คุณสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ได้ การพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การเรียนรู้จากกรณีศึกษาที่มีความซับซ้อน และการทำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขปัญหา

4. ทักษะ Leadership และ Social Influence

การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership) และการมีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง (Social Influence) จะช่วยให้คุณเติบโตในสายงานและสามารถบริหารทีมได้ดี การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึงการสามารถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม และการมีความสามารถในการตัดสินใจที่มั่นคงและเป็นธรรม การพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการนำทีม การเรียนรู้จากผู้นำที่มีประสบการณ์ และการเข้าร่วมคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำ

5. ทักษะ Emotional Intelligence

การเข้าใจและจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน Emotional Intelligence (EQ) คือความสามารถในการระบุ เข้าใจ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การมี EQ สูงจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ EQ สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น และการจัดการกับความเครียดและอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

แนะนำคอร์สเรียนเพิ่มทักษะ Soft Skills

  • MSc Management จาก University of Bath
  • MBA จาก The University of Manchester
  • MSc Innovation, Creativity and Leadership จาก City, University of London

ทักษะอื่น ๆ ที่ควรมีในปี 2024

ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

การเป็น Team Player ที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการสื่อสารที่ดี การเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนเองและผู้อื่น และการสามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การพัฒนาทักษะนี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการทำงานเป็นทีม การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น

ทักษะการบริหารจัดการงาน

การจัดลำดับความสำคัญของงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณสามารถส่งงานได้ตามเวลาและมีคุณภาพ การบริหารจัดการงานที่ดีหมายถึงการวางแผนงานอย่างรอบคอบ การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการประสานงานกับทีมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น การพัฒนาทักษะนี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการจัดการโครงการ การเรียนรู้เทคนิคการบริหารเวลา และการใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันในการบริหารงาน

ทักษะการปรับตัว

การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในการทำงานเป็นทักษะที่จำเป็นในยุคนี้ การปรับตัวได้ดีหมายถึงความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ และการรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น การพัฒนาทักษะนี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา และการเปิดรับความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้อื่น

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์

การแสดงความเห็นอกเห็นใจและการจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นเป็นทักษะที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน Emotional Intelligence (EQ) คือความสามารถในการระบุ เข้าใจ และจัดการกับอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น การมี EQ สูงจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะ EQ สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการเข้าใจตนเองและผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้อื่น และการจัดการกับความเครียดและอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

ทักษะความเป็นผู้นำ

การมีทักษะความเป็นผู้นำช่วยให้คุณสามารถริเริ่มและจูงใจผู้อื่นได้ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด การเป็นผู้นำที่ดีหมายถึงการสามารถนำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ การสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม และการมีความสามารถในการตัดสินใจที่มั่นคงและเป็นธรรม การพัฒนาทักษะเหล่านี้สามารถทำได้ผ่านการฝึกฝนการนำทีม การเรียนรู้จากผู้นำที่มีประสบการณ์ และการเข้าร่วมคอร์สการพัฒนาภาวะผู้นำ

การพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความพร้อมและความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงาน และทำให้คุณเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก การเตรียมตัวให้พร้อมกับทักษะที่จำเป็นในปี 2024 จะช่วยให้คุณก้าวนำและประสบความสำเร็จในสายอาชีพอย่างยั่งยืน

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line