เทคนิคการเรียกเงินเดือนอย่างมืออาชีพ: สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ

แชร์ Share Facebook Share Line

การเรียกเงินเดือนเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการสมัครงานหรือการเจรจาปรับเงินเดือนในตำแหน่งปัจจุบัน ความผิดพลาดในขั้นตอนนี้อาจส่งผลให้คุณพลาดโอกาสในการได้งานที่ต้องการหรือไม่ได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนตามที่คาดหวัง ดังนั้น การเตรียมตัวและความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเรียกเงินเดือนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

สิ่งที่ควรทำ (Do)

1. ประเมินอัตราเงินเดือนที่เหมาะสม

 • ทำการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนในตำแหน่งงานที่คุณสนใจ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น:
  • เว็บไซต์หางานชั้นนำ
  • การสอบถามผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานนั้น ๆ
  • การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่คุณสนใจ
 • ใช้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อให้สามารถเรียกเงินเดือนได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นที่ยอมรับ

2. สำรวจความสามารถและประสบการณ์ของตนเอง

 • ประเมินความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในการทำงานของคุณอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่าสอดคล้องกับอัตราเงินเดือนที่คุณต้องการหรือไม่
 • วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันกับผู้สมัครงานคนอื่น ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น:
  • วุฒิการศึกษา
  • ผลงานที่โดดเด่นในอดีต
  • การฝึกอบรมหรือหลักสูตรเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  • ทักษะพิเศษที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

3. นำเสนอจุดแข็งและความสำเร็จของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

 • เตรียมตัวให้พร้อมในการตอบคำถามเกี่ยวกับจุดแข็งและความสำเร็จของคุณ โดยเน้นย้ำถึงวิธีที่คุณจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
 • ยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของผลงานในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของคุณ
 • อธิบายว่าทักษะและประสบการณ์ของคุณจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างไร

4. เลือกจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเจรจาเงินเดือน

 • พิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเรียกเงินเดือน เช่น:
  • หลังจากได้รับข้อเสนองานอย่างเป็นทางการ
  • ในระหว่างการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • หลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเงินเดือนในทันทีที่เริ่มการสัมภาษณ์ ควรรอให้ผู้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายเริ่มประเด็นนี้ก่อน

5. แสดงความเปิดกว้างและยืดหยุ่นในการเจรจา

 • เปิดใจรับฟังข้อเสนอจากฝ่ายบริษัทอย่างตั้งใจ และแสดงความพร้อมที่จะเจรจาต่อรองในประเด็นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 • แสดงความยืดหยุ่นในการพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน เช่น:
  • สวัสดิการเพิ่มเติม
  • โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
  • ความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน
  • โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ

สิ่งที่ไม่ควรทำ (Don't)

1. หลีกเลี่ยงการเรียกเงินเดือนที่ไม่สอดคล้องกับตลาด

 • การเรียกเงินเดือนที่สูงเกินไปอาจทำให้คุณถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณา
 • การเรียกเงินเดือนที่ต่ำเกินไปอาจส่งผลให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับความสามารถ

2. ไม่ใช้เหตุผลส่วนตัวในการเรียกเงินเดือน

 • หลีกเลี่ยงการใช้เหตุผลส่วนตัว เช่น ภาระหนี้สิน หรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เป็นข้ออ้างในการเรียกเงินเดือน
 • เน้นการนำเสนอเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถและคุณค่าที่คุณจะสร้างให้กับบริษัทเป็นหลัก

3. ไม่เรียกเงินเดือนในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม

 • หลีกเลี่ยงการเรียกเงินเดือนในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • ทันทีที่เริ่มงานใหม่
  • ในช่วงที่บริษัทกำลังเผชิญกับปัญหาทางการเงิน
  • ก่อนที่คุณจะได้แสดงผลงานที่โดดเด่น

4. ไม่ให้คำตอบที่คลุมเครือหรือไม่แน่นอน

 • การให้คำตอบที่ไม่ชัดเจนหรือไม่แน่นอนอาจทำให้ฝ่ายบริษัทเกิดความสงสัยในความมั่นใจของคุณ
 • ระบุจำนวนเงินที่คุณคาดหวังอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ

5. ไม่แสดงท่าทีกดดันหรือข่มขู่ในการเจรจา

 • การใช้ท่าทีกดดันหรือข่มขู่ในการเรียกเงินเดือนจะไม่ช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
 • รักษาบรรยากาศการเจรจาให้เป็นไปอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ

6. ไม่มองแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียว

 • พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น:
  • ค่าตอบแทนและสวัสดิการรวม
  • โอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ
  • ชื่อตำแหน่งงานและความรับผิดชอบ
  • บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กร
 • ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญไม่แพ้เงินเดือนในการสร้างความพึงพอใจในการทำงานระยะยาว

สรุป

การเรียกเงินเดือนเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝนและการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน การเตรียมตัวให้พร้อมและวิจัยข้อมูลอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณสามารถเจรจาเงินเดือนได้อย่างมั่นใจและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานใหม่หรือการเจรจาปรับเงินเดือนในตำแหน่งปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ เงินเดือนไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเรื่องงาน ลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจของคุณ บรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตร และนายจ้างที่มีวิสัยทัศน์ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานในระยะยาว

การเรียกเงินเดือนอย่างชาญฉลาดและมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ ในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความสัมพันธ์อันดีกับนายจ้างไว้ได้ ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น คุณจะสามารถเจรจาเรื่องเงินเดือนได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของคุณ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line