การเลือกอาชีพให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง

แชร์ Share Facebook Share Line

เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน การเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองสามารถทำให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในสายงานได้มากยิ่งขึ้น หลายคนอาจรู้สึกกังวลใจเมื่อต้องตัดสินใจเลือกอาชีพ บทความนี้จะนำเสนอแนวทางการเลือกอาชีพตามทฤษฎีบุคลิกภาพของ John L. Holland ที่แบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถเลือกงานที่เหมาะสมและตรงกับความถนัดของตนเองได้ดีที่สุด

1. ชอบสิ่งที่ชัดเจน สมจริง (Realistic / Doer)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Realistic มักจะชอบทำงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การปฏิบัติการกับเครื่องยนต์กลไกหรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ พวกเขาชอบแก้ไขซ่อมแซมวัสดุทั้งไม้และโลหะ มีทักษะทางช่าง ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง งานประเภทใช้กำลังกายและการเคลื่อนไหว

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้สามารถทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้ดี มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ ชอบงานประเภทมองเห็นปัญหาที่จะแก้ไขได้ชัดเจน และเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องใช้การพูดคุยหรือการสื่อสารมากนัก

อาชีพที่เหมาะสม:

วิศวกร, ช่างเทคนิค, ช่างฝีมือ, ช่างซ่อม, ช่างฟิต, ช่างสำรวจ, ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างตัดเสื้อ, ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่อง, ช่างประปา, นักประมง, นักเดินป่า, นักกีฬา, นักเดินเรือ, นักประดาน้ำ, นักประดิษฐ์วัสดุ, ครูสอนการเกษตร, ครูสอนอุตสาหกรรมศิลป์, เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์

2. ชอบการทดลอง วิเคราะห์ สืบสวน (Investigative / Thinker)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Investigative มักจะชอบวิเคราะห์และประเมินผล พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตและสงสัย ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ มีเหตุผลและละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานอิสระและงานที่ซับซ้อน

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้มีความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคต่าง ๆ ได้ดี

อาชีพที่เหมาะสม:

แพทย์, สัตวแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์, นักฟิสิกส์, นักพยาธิวิทยา, นักวิทยาศาสตร์, นักสถิติ, นักชีววิทยา, นักจุลชีววิทยา, นักเคมี, นักวางแผน, นักวิชาการ, นักวิจัย, ครูสอนคณิตศาสตร์, ครูสอนวิทยาศาสตร์, นักโบราณคดี, นักมานุษยวิทยา, นักอุตุนิยมวิทยา, นักภูมิศาสตร์, นักธรณีวิทยา, นักสมุทรวิทยา, นักดาราศาสตร์, นักสืบมวลชน

3. รักอิสระ ชอบอารมณ์ศิลป์ (Artistic / Creator)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Artistic มักจะชอบแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร ช่างฝัน อ่อนไหวง่าย มีอุดมคติ ชอบแสดงออกทางศิลปกรรม เช่น ดนตรี การเขียน และการแต่งกลอน

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้มีความสามารถในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เล่นดนตรี ร้องเพลง การวาดภาพ การเขียนหนังสือและแต่งกลอน

อาชีพที่เหมาะสม:

ผู้กำกับการแสดง, ครูสอนภาษา, ผู้สื่อข่าว, ครูสอนการละคร, ครูสอนนาฏศิลป์, ผู้แปลภาษาต่างประเทศ, นักปรัชญา, ครูสอนวรรณคดี, ครูสอนดนตรี, เต้นรำ, นักดนตรี, นักโฆษณา, นักแสดง, นักประชาสัมพันธ์, นางแบบ – นายแบบ, นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์, ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย, นักวิจารณ์, ผู้ออกแบบเครื่องเรียน, มัณฑนากร, สถาปนิก, จิตรกร, นักแต่งเพลง, นักแต่งละคร, นักร้อง, นักเขียนบทภาพยนตร์, ปฏิมากร, นักประดิษฐ์, ช่างภาพ, ช่างพิมพ์, นักออกแบบ, นักประพันธ์, นักพากย์, นักเต้นรำ, นักเขียนการ์ตูน, ครูสอนศิลปะ, วาทยกร

4. ชอบช่วยเหลือ ทำเพื่อสังคม (Social / Helper)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Social มักจะชอบทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความเมตตา กรุณา ร่าเริง กล้าแสดงออก ชอบการสังสรรค์และการสอน

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้สามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ได้ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีความสามารถในการให้คำปรึกษา

อาชีพที่เหมาะสม:

ครู-อาจารย์, นักวิชาการ, พยาบาล, นักสังคมสงเคราะห์, นักสังคมวิทยา, พนักงานต้อนรับ, นักแนะแนว, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้จัดการ, บรรณารักษ์, นักโภชนาการ, ล่าม, มัคคุเทศก์, นักเทศน์, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่งานบุคคล, นักฝึกอบรม, นักพัฒนากร, ทูต

5. กล้าได้กล้าเสีย โน้มน้าวเก่ง (Enterprising / Persuader)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Enterprising มักจะมีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ ชอบเข้าสังคม มีทักษะในการชักชวนและโน้มน้าวผู้คน มีความทะเยอทะยาน

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อื่นได้ดี มีความกระตือรือร้น ชักจูงคนอื่นให้ทำสิ่งที่ต้องการได้

อาชีพที่เหมาะสม:

นักธุรกิจ, นักการตลาด, นายธนาคาร, นักบริหาร, ผู้ขายประกันชีวิต, นายหน้าซื้อขาย, ผู้จัดการ, นักการเมือง, ทนายความ, อัยการ, ผู้พิพากษา, ที่ปรึกษาทางธุรกิจ, โฆษก, แอร์โฮสเตส

6. บุคลิกแบบประเพณีนิยม (Conventional / Organizer)

ลักษณะบุคลิกภาพ:

คนที่มีบุคลิกภาพแบบ Conventional มักจะมีความจริงจังในการทำงาน อดทน รับผิดชอบสูง ละเอียดถี่ถ้วน ชอบงานเกี่ยวกับตัวเลข งานเอกสารและสารบรรณ เช่น การเก็บบันทึกข้อมูล ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย มีความอนุรักษ์นิยม ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถ:

บุคคลกลุ่มนี้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรธุรกิจได้ดี จัดระเบียบงาน ใช้วิชาตัวเลข ทำงานในเวลาตามที่กำหนด พิมพ์หนังสือ ทำบัญชีรับจ่าย และจัดการประวัติข้อมูล

อาชีพที่เหมาะสม:

สมุห์บัญชี, นักบัญชี, เลขานุการ, เจ้าหน้าที่ธนาคาร, เจ้าหน้าที่งานพัสดุ, ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่สารบรรณ, ผู้ช่วยบรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่สรรพากร, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, ผู้คุมสต็อกสินค้า, ผู้ควบคุมเครื่องยนต์, เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด, นักสถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน, พนักงานไปรษณีย์

สรุป

การเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตนเองเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้เรามีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงาน การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองตามทฤษฎีของ John L. Holland สามารถเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสม ทำให้เราได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความพึงพอใจในอาชีพที่ทำ

เลือกอาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของคุณ เพื่อความสำเร็จและความสุขในทุกวันของการทำงาน!

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line