ความสมบูรณ์ของ ใบสมัครงาน 95 %
95%
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 29 ธ.ค. 2564
เงินเดือนที่ต้องการ
 • 60,000
สถานภาพทางทหาร
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ยานพาหนะ
ยานพาหนะที่มี
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ใบขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
ความสามารถในการขับขี่
 • รถยนต์
 • มอเตอร์ไซต์
งานที่ต้องการ
 • สาขาอาชีพ : Web programer/Webmaster
 • ตำแหน่ง : Web Developer
 • พื้นที่ที่ต้องการทำงาน : ภูเก็ต
 • ระยะเวลาเริ่มงาน : มากกว่า 30 วัน
ประวัติการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • ปีที่จบการศึกษา : 2547
 • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คณะวิชา : วิศวะไฟฟ้า
 • สาขา : คอมพิวเตอร์
 • เกรด : 2.78
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
 • ปีที่จบการศึกษา : 2544
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.
 • คณะวิชา : อิเล็กทรอนิค
 • สาขา : คอมพิวเตอร์
 • เกรด : 3.00
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน
2550
 • ข้อมูลบริษัท : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 • ตำแหน่งงาน : Web Developer
 • ระยะเวลา : มกราคม 2550 ถึง ปัจจุบัน
 • เงินเดือน(บาท) : 50,000 บาท
 • ที่อยู่ : 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ
2547
 • ข้อมูลบริษัท : Global Building Control
 • ตำแหน่งงาน : Application Software
 • ระยะเวลา : มกราคม 2547 ถึง ธันวาคม 2549
 • เงินเดือน(บาท) : 35,000 บาท
 • ที่อยู่ : Bangkok
ทักษะความรู้ตามสาขาอาชีพ
 • MySQL / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • CSS / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • HTML / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • Javascript Language / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
 • PHP Language / ระดับผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะทางภาษา
ทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่าน การเขียน
อังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
พิมพ์ดีด

ไทย

 • 20 คำ/นาที

อังกฤษ

 • 50 คำ/นาที