รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต วันที่ 7 กันยายน 2564

8 ก.ย. 256410:26 น.
SHARE:
รายละเอียดข้อมูลผู้เสียชีวิต วันที่ 7 กันยายน 2564 😭 จำนวน 2 ราย

😢 ผู้ติดเชื้อรายที่ 2668 หญิงไทย อายุ 64 ปี (กลุ่ม 608)
📋 ประวัติ ได้รับวัคซีน AZ แล้ว 2 เข็ม
😢 ผู้ติดเชื้อรายที่ 3953 หญิงไทย อายุ 69 ปี (กลุ่ม 608)
📋 ไม่ทราบประวัติฉีดวัคซีน

กลุ่ม “608” เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
📌 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 
📌 2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน 
📌 3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

🏥แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง