โรงแรม คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

โรงแรมและที่พัก
สวัสดิการ
-มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการและค่าตอบแทน
1.เซอร์วิสชาร์จ
2.วันหยุด 6 วัน / เดือน
3.วันลาพักร้อน 8 วัน
4.วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน
5.วันหยุดพิเศษ (วันเกิด) 1 วัน
6.อาหาร
7.หอพักพนักงาน
8.ยูนิฟอร์ม
9.งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
10.พนักงานดีเด่นประจำเดือน, พนักงานดีเด่นประจำปี
11.ตรวจสุขภาพประจำปี
วิธีสมัครงาน
โดยสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล์ [email protected], [email protected]
หรือเข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเอง ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 076-427970 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงแรม คาลิมา เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
3/88 ม.2 ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82210
ท้ายเหมือง, พังงา
โทรศัพท์: 076427970
เว็บไซต์: www.kalimaresort.com