บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด

ดูรายละเอียดบริษัท
3 พ.ย. 2565

เจ้าหน้าที่สโตส์/ จัดซื้อ

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
1
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน
1.สั่งซื้อสินค้ากับ supplier และออกไปซื้อของ ตามใบสั่งซื้อ
2.จัดเก็บ, ดูแลควบคุม และเช็คสต๊อคอุปกรณ์สำนักงานประจำเดือน
3. จ่ายสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบแต่ละแผนก
4.สรุปอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ไป และคงเหลือแต่ละเดือน
5.นับสต็อกอุปกรณ์สำนักงาน
6. ดูแลการเบิก – จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน
7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ
8. รับสินค้าตรวจสอบสินค้าให้ครบตาม Po จาก Supplier หรือบริษัทขนส่งมา
9. เก็บของเข้าสโตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
10. งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
รายละเอียด
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เพศชายเท่านั้น อายุ 23 ปีขึ้นไป
(2) วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
(3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
(4) สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
(5) หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ
สวัสดิการ
สวัสดิการเพิ่มเติม :
1. ชุดยูนิฟอร์ม พนักงานทุกระดับ
2. ประกันสังคม
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
4. โบนัสประจำปี
5. ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลงาน
6. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานที่นอนพักโรงพยาบาล
7. เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจพนักงาน และครอบครัว
8. เงินช่วยเหลือพนักงาน กรณีงานมงคลสมรส
9. ส่วนลดพนักงานสำหรับการนำรถเข้าศูนย์บริการ ค่าแรง/ค่าซ่อม, ส่วนลดซื้อรถยนต์ราคาพนักงาน
10. ค่าล่วงเวลาในการทำงาน
11. ค่าปรับระดับ / ค่าตำแหน่งงาน
12. การอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้ตามตำแหน่งงานของพนักงาน
13. เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี
14. การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
15. งานเลี้ยงบริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด
56 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 (สามแยกโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว)
ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0937433595
อีเมล: [email protected]
Line: 0937433595