ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์

ดูรายละเอียดบริษัท
1 ก.พ. 2566

Restaurant Manager / Restaurant Captain/Waitress

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
19
คุณสมบัติผู้สมัคร
ตำแหน่งงานที่สมัคร

1.FB Manager 1 ตำแหน่ง
2.Restaurant Manager 3 ตำแหน่ง
3.Asst.Restaurant Manager 1 ตำแหน่ง
4.Asst Barista Manager 1 ตำแหน่ง
5.Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง
6.Hostess Supervisor 1 ตำแหน่ง
7.Bar Supervisor 1 ตำแหน่ง
8.Restaurant Captain 4 ตำแหน่ง
9.Bar Supervisor 1 ตำแหน่ง
10.Bar Captain 1 ตำแหน่ง
11.Bar Black 1 ตำแหน่ง
12.Hostess 1 ตำแหน่ง
13.Waiter / Waitress 5 ตำแหน่ง
14.Bus Boy 1 ตำแหน่ง
15.Bar Boy 1 ตำแหน่ง
16.Runner 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- เน้นผู้สมัครที่พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์งานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
Benefit
1. Public Holiday 15 Day
2. Day Off 4 day / Month
3. Social Security
4. Training Program
5. Uniform
6. Meal Allowance
7. Training Development
ติดต่อ
Human Resources Department
ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์
44 หมู่ที่ 5 ถนนวิเศษ
โทรศัพท์: 0622438666
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://kaneang-pier.com/
ตำแหน่งงานจาก Phuketall.com