ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์

ดูรายละเอียดบริษัท
14 ส.ค. 2565

Restaurant Manager / Restaurant Captain

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
19
คุณสมบัติผู้สมัคร
ตำแหน่งงานที่สมัคร
1.Restaurant Manager 3 ตำแหน่ง
2.Asst.Restaurant Manager 1 ตำแหน่ง
3.Asst Barista Manager 1 ตำแหน่ง
4.Restaurant Supervisor 2 ตำแหน่ง
5.Hostess Supervisor 1 ตำแหน่ง
6.Bar Supervisor 1 ตำแหน่ง
7.Restaurant Captain 4 ตำแหน่ง
8.Bar Captain 1 ตำแหน่ง
9.Hostess 1 ตำแหน่ง
10.Waiter / Waitress 5 ตำแหน่ง
11.Bus Boy 1 ตำแหน่ง
12.Bar Boy 1 ตำแหน่ง
13.Runner 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ เพศหญิง
- เน้นผู้สมัครที่พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์งานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น
- หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
Benefit
1. Public Holiday 15 Day
2. Day Off 4 day / Month
3. Social Security
4. Training Program
5. Uniform
6. Meal Allowance
7. Training Development
ติดต่อ
Human Resources Department
ร้านอาหารกันเองแอทเพียร์
44 หมู่ที่ 5 ถนนวิเศษ
โทรศัพท์: 0622438666
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://kaneang-pier.com/