Infinity  Laundry Co.,Ltd.
24 ก.ค. 2567

Cook Canteen

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
1
รายละเอียดงาน
1.ปรุงอาหารเที่ยง, เย็น ให้กับพนักงาน
2.สั่งวัตถุดิบในแต่ละวันและจัดเตรียมตรวจสอบวัตถุดิบให้พร้อม
3.รักษามาตรฐานในความสะอาดและ การจัดเก็บอุปกรณ์ ภายในบริเวณครัวให้สะอาด
คุณสมบัติผู้สมัคร
คุณสมบัติ
1.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
4.เข้าใจและมีทัศนคติที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรหรือสามารถปรับตัวเข้ากับบุคลากรภายในองค์กร
ได้
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- เบี้ยขยัน
- หอพักสำหรับพนักงาน (กรณีประสงค์เข้าพัก)
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- อาหารวันละ 2 มื้อ
- ค่าโทรศัพท์ 300 บาท/เดือน (สำหรับตำแหน่ง Driver เท่านั้น)
- บริการซัก-รีด ชุดยูนิฟอร์มสำหรับพนักงาน
ติดต่อ
คุุณณิชาภัทร ขาวทอง
Infinity Laundry Co.,Ltd.
เลขที่ 9999 ซอย เจ้าฟ้า 49 หมู่ที่ 10 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130 (เข้าทางซอยพระใหญ่ ฝั่งไฟแดงขับตรงเข้าซอย)
ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 0814278675
อีเมล์: [email protected]

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line