12 ต.ค. 2566

Projects & Maintenance Coordinator

สถานที่ปฏิบัติงาน
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เงินเดือน
ตามตกลง
อัตราที่รับ
1
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
- มนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และยอมรับความเปลี่ยนแปลง
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง ประสานงานและมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ขยันเรียนรู้งาน อดทน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
HR
Ourvillas.co
49/31 – 49/32 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง ภูเก็ต
ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์: 076606683
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์: https://www.ourvillas.co