10 เทคนิคผ่อนบ้านหมดไวสำหรับมนุษย์เงินเดือน: ลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัย

แชร์ Share Facebook Share Line

การมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นความฝันของใครหลายๆ คน แต่การผ่อนบ้านในระยะเวลานานอาจเป็นภาระที่หนักใจ โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ประจำและจำกัด ดังนั้น การมีเทคนิคและวิธีการเพื่อช่วยให้ผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาและนำมาปฏิบัติ มาดูกันว่าเทคนิคเหล่านี้มีอะไรบ้าง

1. ทำความเข้าใจอัตราดอกเบี้ย

การทำความเข้าใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการผ่อนบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำจะช่วยลดภาระในการชำระเงินแต่ละเดือน ควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ และเลือกธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต่ำที่สุด

2. พยายามชำระเกินทุกงวด

การเพิ่มเงินผ่อนในแต่ละเดือนแม้เพียงเล็กน้อยสามารถช่วยลดระยะเวลาการผ่อนบ้านได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสามารถจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเดือนละ 1,000-2,000 บาท จะช่วยลดจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายและทำให้ผ่อนบ้านหมดไวขึ้น เช่น จากการที่มนุษย์เงินเดือนซื้อบ้านในราคา 6 ล้านบาท ทำการวางเงินดาวน์ 15% เหลือยอดเงินจำนวน 5,100,000 บาท ในการขอกู้ธนาคาร ซึ่งธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 6.5% ทำให้มียอดผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ที่ 29,894.22 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี ถ้าหากมนุษย์เงินเดือนสามารถชำระเกินเป็น 40,000 บาทต่อเดือน จะทำให้สามารถลดระยะเวลาที่เป็นหนี้กับธนาคารจาก 25 ปี เหลือประมาณ 10 ปี

3. เลือกโปะบ้านช่วงดอกเบี้ยลด

มนุษย์เงินเดือนที่ขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ส่วนใหญ่มักได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ซึ่งเป็นเรทอัตราดอกเบี้ยต่ำ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้จึงเหมาะแก่การโปะบ้าน เพื่อให้ลดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น ในกรณีที่นางสาวบี กู้เงินซื้อบ้านโครงการสิริเพลส ประชาอุทิศ 90 กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท และต้องทำการผ่อนต่องวด 15,000 บาท โดยงวดถัดไปนางสาวบีต้องการโปะบ้านแบบลดต้นลดดอก โดยเลือกโปะบ้านเพิ่มอีก 25,000 บาท ทำให้งวดนี้จะต้องจ่ายทั้งหมด 40,000 บาท หลังจากวันที่ตัดยอดไปแล้ว 5 วัน ซึ่งธนาคารได้ทำการคิดดอกเบี้ยทุกวัน ตกวันละประมาณ 350 บาท ดังนั้นเงินจำนวน 40,000 บาท จะถูกหักเงินต้น 38,250 บาท และดอกเบี้ย 1,750 บาท

4. ใช้โบนัสหรือเงินพิเศษในการผ่อน

เมื่อได้รับโบนัสจากงานหรือมีเงินพิเศษจากแหล่งอื่น ควรนำเงินส่วนนั้นมาใช้ในการผ่อนบ้านเพิ่ม เพื่อเป็นการลดจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระและลดระยะเวลาการผ่อนบ้าน

5. รีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์บ้านคือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระใหม่กับธนาคารเดิมหรือธนาคารใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาการผ่อนให้สั้นลง ควรตรวจสอบข้อเสนอจากหลายๆ ธนาคารเพื่อหาข้อเสนอที่ดีที่สุด กรณีนี้เป็นประโยชน์กับมนุษย์เงินเดือนที่เป็นหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารจนครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารระบุไว้ จากดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอด 3 ปีจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น MRR หรือดอกเบี้ยลอยตัวตามอัตราของดอกเบี้ยในช่วงนั้น ทำให้ดอกเบี้ยถูกปรับสูงขึ้น เงินที่ต้องผ่อนบ้านกับธนาคารแต่ละงวด แทนที่ส่วนใหญ่จะถูกนำไปหักเงินต้น ในทางกลับกันถูกนำไปหักดอกเบี้ยจำนวนมาก ดังนั้นมนุษย์เงินเดือนที่อยากปิดหนี้แบบรวดเร็วสามารถขอปรับดอกเบี้ยลดลงได้ด้วย 2 วิธีนี้

Refinance:

วิธีนี้คือการย้ายหนี้บ้านจากธนาคารเดิม ไปอีกธนาคารหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ถูกกว่า เพื่อให้มนุษย์เงินสามารถปิดหนี้ได้เร็วขึ้น และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดภาระการผ่อนบ้าน

Retention:

เป็นวิธีปรับดอกเบี้ยให้ลดลงด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่กับธนาคารเดิม ที่มนุษย์เงินเดือนได้ยื่นกู้อยู่และครบ 3 ปีหรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้ว โดยข้อดีของวิธีนี้คือ หากมนุษย์เงินเดือนมีประวัติการผ่อนบ้านดีมาตลอด โอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติ Retention เพื่อปรับลดดอกเบี้ยก็ง่ายขึ้น

ทั้งนี้การที่มนุษย์เงินจะทำธุรกรรมกับธนาคารทั้ง Refinance หรือ Retention ได้นั้น จะต้องดูก่อนว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยนี้ครบ 3 ปี หรือตามสัญญาที่ธนาคารกำหนดแล้วหรือเปล่า เพราะถ้าหากขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงทั้ง 2 วิธีข้างต้นโดยที่ยังไม่หมดสัญญา อาจจำเป็นต้องจ่ายค่าปรับตามที่ธนาคารกำหนดไว้

6. หารายได้เสริม

การหารายได้เสริมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นในการผ่อนบ้าน อาจจะเป็นการทำงานเสริมหรือธุรกิจเสริมในเวลาว่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และสามารถนำเงินส่วนนี้มาช่วยลดภาระการผ่อนบ้านได้

7. ลดการสร้างหนี้จากส่วนอื่น

นอกจากวิธีการรีไฟแนนซ์บ้านและอีกหลากหลายวิธีที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มีอีกหนึ่งเทคนิคการผ่อนบ้านและคอนโดให้หมดไว ที่ควรทำมากที่สุด คือ ต้องมีวินัยในการดูแลการเงิน หลีกเลี่ยงการสะสมหนี้สินเพิ่มเติม เพราะภาระหนี้บ้านเพียงอย่างเดียวก็มากพอจะแบกรับได้แล้ว การเลือกรับภาระหนี้มากขึ้น ผ่านการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอื่น ๆ หรือการสร้างหนี้ในด้านอื่น ๆ เกินจำเป็น มีแต่จะเพิ่มภาระทางการเงินของคุณเท่านั้น

8. วางแผนการเงินอย่างรอบคอบ

การวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและมีการจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีเงินเพียงพอสำหรับการผ่อนบ้าน ควรกำหนดงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละเดือนและพยายามปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

9. ตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบเงื่อนไขการผ่อนบ้านกับธนาคารอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณทราบถึงข้อเสนอใหม่ๆ หรือโปรโมชั่นที่สามารถช่วยลดภาระการผ่อนบ้านได้ อย่าลืมตรวจสอบและอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

10. การจ่ายค่างวดตรงเวลา

ปัญหาหนึ่งที่หลายคนมักมองข้าม คือ ความสำคัญของการชำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเครดิตที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อสมัครขอสินเชื่อ หรือนำบ้านไปจำนองกับธนาคาร เพราะเมื่อเห็นว่าคุณชำระหนี้ตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ จะมีแนวโน้มที่จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าให้ จำไว้ว่ายิ่งคะแนนเครดิตของคุณสูงเท่าใด ก็ยิ่งมีอำนาจในการเจรจาต่อรองมากขึ้นเท่านั้น

การผ่อนบ้านให้หมดไวเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ หากคุณมีการวางแผนและจัดการการเงินอย่างรอบคอบ หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณสามารถผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้น

สรุป

การผ่อนบ้านให้หมดไวเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีและการใช้เทคนิคต่างๆ ที่ได้กล่าวมา คุณสามารถลดระยะเวลาการผ่อนบ้านและลดภาระทางการเงินได้ มนุษย์เงินเดือนที่ต้องการผ่อนบ้านให้หมดไวควรนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนการเงินของตนเอง

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line