10 ตำแหน่งงาน IT มาแรงปี 2024: เทรนด์และโอกาสในยุคดิจิทัล

แชร์ Share Facebook Share Line

การเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อทุกด้านของสังคมและธุรกิจ โดยมีพื้นที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้คือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจ, การศึกษา, การผลิต หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา ในวันนี้เราจะมาขอแนะนำกระแสหรือเทรนด์ที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2024 สำหรับด้าน IT กันครับ

หากพูดถึงงานไอที บางคนมักนึกถึงงานที่เกี่ยวกับการซ่อมคอมพิวเตอร์หรือแผนกที่คอยดูแลความเรียบร้อยเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท แต่จริงๆ แล้วสายงานไอทีนั้นมีหลายอย่างให้ทำมากกว่าที่คุณคิด แถมในปัจจุบันยังถือเป็นอีกหนึ่งสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดงานเป็นอย่างมาก มาดูกันว่ามีตำแหน่งงานไอทีไหนที่น่าสนใจบ้าง

เปิดวาร์ป! 10 งานไอทีมาแรง ที่เป็นที่ต้องการของทุกบริษัท

เนื่องจากในปัจจุบันถือเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีอย่างแท้จริง หลายบริษัทต่างก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์แห่งโลกดิจิทัลกันทั้งนั้น เพราะถือว่าเรื่องของเทคโนโลยีคือส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยตำแหน่งงานไอทีที่เป็นที่ต้องการของนายจ้าง มีดังนี้

1. AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

AI TRiSM (AI Trust, Risk, and Security Management) คือกระบวนการหรือวิธีการบริหารจัดการความน่าเชื่อถือ (Trust), ความเสี่ยง (Risk), และความปลอดภัย (Security) ในการใช้งานและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) หรือระบบที่ใช้เทคโนโลยี AI

ความสำคัญของ AI TRiSM อยู่ที่การที่ AI มีบทบาทสำคัญในธุรกิจและสังคม การบริหารความเชื่อถือ, ความเสี่ยง, และความปลอดภัยของระบบ AI เป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้มั่นใจในการใช้งานและป้องกันปัญหาทางด้านความปลอดภัยจากนานาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัว, ความผิดพลาดของระบบ AI, และความเป็นไปได้ของการโจมตีทางความปลอดภัย การใช้ AI TRiSM ช่วยให้องค์กรสามารถตรวจจับและบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Continuous Threat Exposure Management (CTEM)

Continuous Threat Exposure Management (CTEM) เป็นกระบวนการหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแนวทางการรักษาความปลอดภัยดังกล่าวจะสามารถปรับการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับโครงสร้างของแต่ละธุรกิจหรือแต่ละวิธีการโจมตี (Threat Vectors) ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

3. Industry Cloud Platforms

“Industry Cloud Platforms” หรือ “แพลตฟอร์มสำหรับอุตสาหกรรม” นั้นเป็นแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับและตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมหนึ่ง ๆ โดยมีการให้บริการและความสามารถที่ปรับปรุงให้เข้ากับข้อกำหนดและความต้องการของธุรกิจในกลุ่มเฉพาะนั้น ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

4. Sustainable Technology

“Sustainable Technology” หรือ “เทคโนโลยีที่ยั่งยืน” หมายถึงเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนและสร้างผลกระทบที่น้อยต่อสิ่งแวดล้อม, สังคม, และเศรษฐกิจในระยะยาว โดยให้ความสำคัญกับการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ, ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, และสนับสนุนความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน

5. Democratized Generative AI

เป็นเทคโนโลยี AI ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ โดยการทำให้เทคโนโลยี Generative AI (ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์) เข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางถึงมวลมหาชน หรือทำให้ใครก็สามารถใช้ Generative AI ได้อย่างไม่ยากลำบาก โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ถือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่วยลดต้นทุน และเป็นการมอบศักยภาพในการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงเพิ่มโอกาสใหม่ๆในการดำเนินการธุรกิจอีกด้วย

6. Platform Engineering

กระบวนการหรือวิธีการในการออกแบบ, พัฒนา, และบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคนิคหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่และหลากหลาย เป็นการช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบและแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้พัฒนาระบบ

7. AI-Augmented Development

การใช้เครื่องมือที่มี AI ผสานเข้ากับการทำงานของวิศวกรซอฟต์แวร์ หรือ กระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยเสริมสร้าง, ปรับปรุง, หรือเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการพัฒนา อีกทั้งยังช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการซอฟต์แวร์ที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการเขียนโค้ดด้วยเช่นกัน

8. Intelligent Applications

แอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ, ความสามารถ, และประสบการณ์ในการใช้งาน Intelligent Applications มีความสามารถในการเข้าใจข้อมูล, การตัดสินใจ, และการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลและปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งยังสามารถคาดการณ์หรือให้คำแนะนำแทนใช้ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนและสามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันให้เหมาะกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก

9. Augmented Connected Workforce

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าแรงงานคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงาน และให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานให้แก่พนักงานหรือบุคลากรของบริษัทนั้นๆ ซึ่งถือเป็นการลดระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

10. Machine Customers

การซื้อสินค้าและบริการได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เหล่านี้มาบ้างแล้ว เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ, ระบบการติดตามพฤติกรรมของผู้ซื้อ, ระบบไฟอัจฉริยะ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและประกอบการตัดสินใจต่างๆของผู้ใช้งาน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการและการรับรู้ข้อมูลของผู้ใช้งานได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

สรุป

ในปี 2024 ตำแหน่งงานในสาย IT มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเตรียมตัวและพัฒนาทักษะให้ทันสมัยและเหมาะสมกับแนวโน้มและเทรนด์ที่กำลังมาแรงจะช่วยให้คุณสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในสายอาชีพนี้ได้อย่างมั่นใจ

ติดตามข่าวสาร

ติดตามเรา

Link to Facebook Link to Line